Nuttige tips

Verzekering

Waterschade in de woning wordt doorgaans gedekt via uw brandverzekering. Informeer u bij een schadegeval dus steeds bij uw verzekeringsagent.

Als goede huisvader bent u verplicht het nodige te doen om de schade te beperken wanneer u een waterlek opmerkt. Wij bezorgen u een gedetailleerd rapport van onze vaststellingen dat u bij uw verzekeringsagent kan indienen.

Bent u verzekeraar? Verzekeringskantoren kunnen ook beroep doen op onze ervaring en deskundig advies.

Neemt u een gasgeur waar?

Sluit onmiddellijk de hoofdgaskraan en open ramen en deuren

Elektriciteit en water gaan niet samen!

Schakel de hoofdschakelaar van uw zekeringskast uit om het gevaar voor electrocutie uit te sluiten

Zijn alle kranen afgesloten maar draait de waterteller nog steeds door?

Sluit steeds de hoofdteller indien u denkt een waterlek te hebben om de schade te beperken.