Lekdetectie

Waterlekken

Zowel zichtbare vochtplekken, schimmelplekken, scheuren in muren of verzakkingen kunnen wijzen op de aanwezigheid van een waterlek. Een minuscuul lek geeft al aanleiding tot vele liters water die dagelijks in het gebouw vloeien. Waterlekken zijn meestal niet met het blote oog zichtbaar. De aangerichte schade wordt na bepaalde tijd wel waargenomen, echter het zichtbaar water kan soms van zeer ver in het gebouw komen. Water zoekt steeds een gemakkelijke uitweg. Op het moment dat het water zichtbaar is kan er zich al heel wat water in de bouwconstructie opgestapeld hebben.

Een opmerkelijke stijging in uw waterfactuur kan eveneens een aanwijzing zijn van een lek.

Humitec kan voor u naast de nodige ervaring en expertise ook de meest moderne detectieapparatuur inzetten om de oorzaak van het lek te achterhalen. Dankzij een snelle en betrouwbare interventie kunnen het waterverlies, het breekwerk en de schade grotendeels vermeden worden.

Lekken aan riolerings- of afvoerbuizen kunnen soms gepaard gaan met onaangename geurhinder. Na een zware regenbui kan u soms opmerken dat de afvoer van uw leidingen naar de riolering vertraagd is. Ook voor deze zaken geven wij het nodige advies.

Elke situatie is anders, een plaatsbezoek en grondige evaluatie van uw specifiek probleem vormen de basis van ons onderzoek. Wij bezorgen u nadien een gedetailleerd verslag met beeld- en analysemateriaal.

Gaslekken

Aardgas is lichter dan lucht. Als het gas zich ergens kan opstapelen ontstaat er kans op ontploffingsgevaar. Het vaststellen van een gaslek is dus van groot belang.
Gaslekken kunnen ontstaan door corrosie, een accidentele doorboring van een gasleiding, slecht aangesloten toestellen, een lekkende schroefdraadverbinding…

Een groot gaslek kan meestal door de geur van de toegevoegde reukstof vastgesteld worden. Indien u dergelijke geur waarneemt, sluit dan onmiddellijk de hoofdgaskraan van uw woning en zet ramen en deuren open.

Wij hebben specifieke detectietechnieken om een gaslek op te sporen. Door traceergas door de gasleidingen te sturen Kunnen wij zelfs de kleinste lekken opsporen.

Dankzij onze jarenlange ervaring als installateur centrale verwarming en sanitair kunnen wij voor de herstelling het nodige advies geven.

Geurhinder

Problemen riolering => merkt u, voornamelijk na een hevige regenbui, dat uw afvoeren niet meer goed weglopen, of hangt er een aangename geur, deze problemen zijn vaak eenvoudig te verhelpen als de correcte diagnose is gesteld.